DỊCH VỤ BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

Ngọc Bán 8 Sever Anh Em Mua Ủng Hộ 
50k 275 Ngọc - 100k 550n mua thoải mái 8 sever


HƯỚNG DẨN MUA 

Thời gian chuyển ngọc từ 5 đến 7 phút ( không vào nick khi đang đặt mua ) 

Yêu cầu khi mua ngọc 

1: Nick mua ngọc phải để ở siêu thị 

2 : Trong Nick phải có trên 1 ngọc để ký...và thoát Game ra bên mình vào nick giao dịch ngọc

3 : Mả bảo vệ trong Nick phải tắt để bên mình vào giao dịch Ngọc 

4 : Hành trang phải có dư 2 chổ trống
 

Lưu ý : Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 4 yêu cầu mới có thể nhận ngọc. Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn
 

Mua ngọc sẽ bị chịu phí 5% từ cửa hàng kí gửi : mua 100 ngọc thì sẽ nhận được 95 ngọc trong tài khoản 

 

Dịch vụ khác