DỊCH VỤ Nhập Nick + Vàng + Ngọc 9 Sever Liên Hệ Zalo : 085.961.7561

Hiện Tại Nhân Xinh Trai Đang Nhập ẠCC + VÀNG 9 SEVER
+ VỀ PHẦN NHẬP ẠC ( Không Mua Sơ Sinh )
Yêu Cầu Nick Phải Trên 200Tr Sức Mạnh Và Có Đệ Tử Nhé ( Không Mua ẠC Cùi Hơn )
AE Nào Có Nhu Cầu Bán ACC PM 
+ Cần Nhập Vàng 8 SEVER
+ ANH EM MÚN NGHỈ GAME HAY THANH LÝ NICK + VÀNG THÌ CỨ NHẮN TIN QUA 
Có Thể Pm 3 Nơi
+ FACE BOOK Cá nhânhttps://www.facebook.com/nxtok
+ Fanfage Chính Chủ https://www.facebook.com/nhanxinhtraicom
+ ZALO : 085.961.7561

Mô tả

Hiện Tại Nhân Xinh Trai Đang Nhập ẠCC + VÀNG  9 SEVER
+ VỀ PHẦN NHẬP ẠC ( Không Mua Sơ Sinh )
Yêu Cầu Nick Phải Trên 200Tr Sức Mạnh Và Có Đệ Tử Nhé ( Không Mua ẠC Cùi Hơn )
AE Nào Có Nhu Cầu Bán ACC PM 
+ Cần Nhập Vàng 8 SEVER
+ ANH EM MÚN NGHỈ GAME HAY THANH LÝ NICK + VÀNG THÌ CỨ NHẮN TIN QUA 
Có Thể Pm 3 Nơi
+ FACE BOOK Cá nhânhttps://www.facebook.com/nxtok
+ Fanfage Chính Chủ https://www.facebook.com/nhanxinhtraicom
+ ZALO : 085.961.7561

Dịch vụ khác